Zarządzenie Nr IV/87/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie Nr IV/87/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 20.06.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.06.2017
  • Data wejścia w życie 20.06.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/87/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzazie gminnym oraz § 6 ppkt 1 Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XVII/161/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian