Zarządzenie Nr IV/88/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustalenia wysokości stawki za dostawę ciepła w budynkach przy ul. Robotniczej nr 4,5 i 9 w Solcu Kujawskim, zarządzonych przez Gminę Solec Kujawski

Zarządzenie Nr IV/88/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustalenia wysokości stawki za dostawę ciepła w budynkach przy ul. Robotniczej nr 4,5 i 9 w Solcu Kujawskim, zarządzonych przez Gminę Solec Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 26.06.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.06.2017
  • Data wejścia w życie 26.06.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/88/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ustalenia wysokości stawki za dostawę ciepła w budynkach przy ul. Robotniczej nr 4,5 i 9 w Solcu Kujawskim, zarządzonych przez Gminę Solec Kujawski
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 9ust.5 i 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz § 15 "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2020" stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/342/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian