Zarządzenie Nr IV/90/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Zarządzenie Nr IV/90/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 15.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.06.2016
  • Data wejścia w życie 15.06.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/90/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny opracowania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym w związku z § 3 ust. 1 zarządzenia Nr 84/06 Wojewody Kuajwsko - Pomorskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego na czas wojny przez organy samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian