Zarządzenie Nr IV/93/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr IV/93/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 03.07.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 03.07.2017
  • Data wejścia w życie 03.07.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego IV/93/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) w związku z Uchwałą Nr XXI/191/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) , w związku z Zarządzeniem Nr IV/82/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian