Zarządzenie nr V/101/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr V/101/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 01.07.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.07.2020
  • Data wejścia w życie 01.07.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/101/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian