Zarządzenie Nr V/11/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięcia celów publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Solec Kujawski

Zarządzenie Nr V/11/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięcia celów publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Solec Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 20.01.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.01.2021
  • Data wejścia w życie 20.01.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/11/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięcia celów publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Solec Kujawski
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z Uchwałą Nr XXIX/264/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania dotacji służących sprzyjaniu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawskim (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3030) oraz Zarządzeniem Nr V/183/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Solec Kujawski
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian