– Zarządzenie Nr V/112/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 26.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

– Zarządzenie Nr V/112/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 26.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 26.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.06.2019
  • Data wejścia w życie 26.06.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/112/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art, 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 9g ust. 2....
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian