Zarządzenie Nr V/114/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zarządzenie Nr V/114/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 01.07.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.07.2019
  • Data wejścia w życie 01.07.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/114/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, w związku z Zarządzeniem Nr V/94/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian