Zarządzenie Nr V/114/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim

Zarządzenie Nr V/114/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 16.07.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.07.2020
  • Data wejścia w życie 16.07.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/114/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 31 i art. 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 w zw. z art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian