Zarządzenie Nr V/116/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych z tytułu opłaty skarbowej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim”

Zarządzenie Nr V/116/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych z tytułu opłaty skarbowej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim”

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 01.07.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.08.2019
  • Data wejścia w życie 01.08.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/116/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych z tytułu opłaty skarbowej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim"
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Uchwały Nr VIII/74/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty za pomocą innego instrumentu płatniczego opłat skarbowych stanowiącej dochody budżetu Gminy Solec Kujawski
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian