Zarządzenie Nr V/13/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr V/13/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 15.01.2019
  • Data podjęcia (podpisania) 15.01.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.01.2019
  • Data wejścia w życie 15.01.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/13/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian