Zarządzenie Nr V/146/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 1.10.2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim

Zarządzenie Nr V/146/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 1.10.2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim

Regulamin Organizacyjny – zał. do Zarządzenia Nr V/146/20
Schemat Organizacyjny – zał. 1 do Regulaminu Organizacyjnego
Zasady podpisywania pism – zał. 2 do Regulaminu Organizacyjnego
Organizacja działalności kontrolnej – zał. 3 do Regulaminu Organizacyjnego
Instrukcja obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim – zał. 4 do Regulaminu Organizacyjnego

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 01.10.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.10.2020
  • Data wejścia w życie 01.10.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/146/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian