Zarządzenie Nr V/177/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok

Zarządzenie Nr V/177/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 07.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 07.12.2020
  • Data wejścia w życie 07.12.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 11.12.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 6401
  • Nr aktu prawnego V/177/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713)1 oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869)2
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian