Zarządzenie Nr V/190/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Zarządzenie Nr V/190/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 31.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.12.2020
  • Data wejścia w życie 31.12.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/190/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) , art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały nr XXIV/213/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian