Zarządzenie Nr V/24/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej

Zarządzenie Nr V/24/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 29.01.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.01.2019
  • Data wejścia w życie 29.01.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/24/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania gminnej komisji konkursowej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994) zgodnie z „Planem Działania Burmistrza w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności na 2019 rok” oraz Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Obrona Cywilna Wokół Nas” Edycja 2019 pod hasłem „Działania służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych”, zwanym dalej „Regulaminem konkursu plastycznego”, organizowanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego,
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian