Zarządzenie Nr V/3/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

Zarządzenie Nr V/3/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 07.01.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 07.01.2021
  • Data wejścia w życie 07.01.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/3/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z Zarządzeniem Nr V/179/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 grudnia 2020 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian