Zarządzenie Nr V/33/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzenia nr V/177/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim

Zarządzenie Nr V/33/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzenia nr V/177/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Uchylony
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 05.03.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 05.03.2021
  • Data wejścia w życie 05.03.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/33/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany Załącznika do Zarządzenia nr V/177/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz §18 pkt 6 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/136/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2009 . w sprawie Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian