Zarządzenie nr V/37/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu, koordynującego uroczyste obchody świąt państwowych i lokalnych na terenie Gminy Solec Kujawski oraz określenia zakresu działania zespołu

Zarządzenie nr V/37/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu, koordynującego uroczyste obchody świąt państwowych i lokalnych na terenie Gminy Solec Kujawski oraz określenia zakresu działania zespołu

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 10.02.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 10.02.2020
  • Data wejścia w życie 10.02.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/37/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu, koordynującego uroczyste obchody świąt państwowych i lokalnych na terenie Gminy Solec Kujawski oraz określenia zakresu działania zespołu
  • Podstawa prawna wydania art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian