Zarządzenie Nr V/39/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie ustalenia dnia 21 maja 2021 r. dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Nr V/39/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie ustalenia dnia 21 maja 2021 r. dniem wolnym od pracy

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 30.03.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.03.2021
  • Data wejścia w życie 30.03.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/39/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia dnia 21 maja 2021 r. dniem wolnym od pracy
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 1 i art. 33 ust 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ), art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 )
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian