Zarządzenie Nr V/48/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Gminy Solec Kujawski.”

Zarządzenie Nr V/48/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Gminy Solec Kujawski.”

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 04.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.03.2019
  • Data wejścia w życie 04.03.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/48/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny owołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Gminy Solec Kujawski.”
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian