Zarządzenie Nr V/49/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie odwołania Pani Lidii Szefke ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 ”Promyczek” w Solcu Kujawskim

Zarządzenie Nr V/49/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie odwołania Pani Lidii Szefke ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 ”Promyczek” w Solcu Kujawskim

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 04.05.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.05.2021
  • Data wejścia w życie 04.05.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/49/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny odwołania Pani Lidii Szefke ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 ”Promyczek” w Solcu Kujawskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 29 pkt 2 i art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) w związku ze złożoną w dniu 29 kwietnia 2021 r. przez Panią Lidię Szefke rezygnacją,
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian