Zarządzenie Nr V/66/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/59/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim

Zarządzenie Nr V/66/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/59/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 23.06.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.06.2021
  • Data wejścia w życie 23.06.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/66/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany Zarządzenia Nr V/59/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) , art. 29 ust.1 pkt 2 i art. 63 ust.14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian