Zarządzenie Nr V/72/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego

Zarządzenie Nr V/72/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 11.04.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.04.2019
  • Data wejścia w życie 11.04.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/72/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania Gminnego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 200 7 r. o zarządzaniu kryzysowym, w związkuz z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian