Zarządzenie Nr V/88/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

Zarządzenie Nr V/88/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Zmieniony
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 20.05.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.05.2019
  • Data wejścia w życie 20.05.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/88/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu wykonania uchwały nr XXXIII/292/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26.09.2013 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim za udział z działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych w związkuz z art. 28 ust. 1-5 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian