Zarządzenie Nr V/93/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim

Zarządzenie Nr V/93/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Uchylony
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 31.05.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.06.2019
  • Data wejścia w życie 01.06.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego V/93/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. oraz 13 ust. 1 Statutu Miejkso - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim stanowiącego załacznik do Uchwały Nr XXXVIII/329/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawksim z dnia 26.01.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/386/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian