Zawiadomienie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 03.06.2019 r., znak: ROŚiR.6220.1.8.2018, dot. budowy lakierni meblowej na dz. nr ew. 108/23, obręb Wypaleniska, gm. Solec Kujawski

Zawiadomienie Burmistrza Solca Kujawskiego dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lakierni meblowej na dz. nr ew. 108/23, obręb Wypaleniska [Nr 0005], gm. Solec Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian