Zawiadomienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.06.2019 r. o wszczęciu postępowania…

Zawiadomienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń, pow. toruński, bydgoski, Toruń i Bydgoszcz”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian