Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17.11.2020 r. (znak WSPN.II.7533.50.2019.GH) stwierdzającej nabycie przez Gminę Bydgoszcz własności części nieruchomości, położonej w Bydgoszczy przy ul. Władysława Bełzy….

  • Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17.11.2020 r. (znak WSPN.II.7533.50.2019.GH) stwierdzającej nabycie przez Gminę Bydgoszcz własności części nieruchomości, położonej w Bydgoszczy przy ul. Władysława Bełzy….
  • Zawiadomienie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 16.09.2020 r. (znak WSPN.II.7533.50.2019.GH) powiadamiające, że przed wydaniem decyzji w postępowaniu prowadzonym na wniosek Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, złożony do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie o stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez Miasto Bydgoszcz na prawach powiatu, własności części nieruchomości położonej w Bydgoszczy….

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian