Zezwolenie na lokalizację zjazdu

Zezwolenie na lokalizację zjazdu

  • Wydział Wydział Utrzymania Miasta
  • Termin załatwienia do 30 dni
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Szafrańska
  • Miejsce załatwienia Budynek "D" przy ul. Toruńska 8, pok. 3
  • Telefon kontaktowy (052) 387 - 01 - 64
  • Miejsce odbioru UM
  • Wymagane dokumenty -Wniosek
   -Załączniki:
   mapę w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem planowanej lokalizacji zjazdu –2 egz.
   kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
   dowód opłaty skarbowej w wysokości 82,00zł. (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego),
   pełnomocnictwo jeśli nie występuje właściciel (dowód wniesionej opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.)
  • Opłaty za wydanie decyzji – 82 zł, za pełnomocnictwo – 17 zł,
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 1, stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna
   Na podstawie art. 29, art. 36, ust. 1 pkt. 7, art 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca
   1985 r. o drogach publicznych oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego.
   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian