Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej
  • Osoba kontaktowa Justyna Żebrowska - Dudek
  • Miejsce załatwienia UM
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 17
  • Miejsce odbioru pok. nr 7 UM w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty 1. wniosek,
   2. dokumentacja wymieniona w pkt. uwagi,
   3. Oryginał dowodu wpłaty.
  • Opłaty 82 zł – za sporządzenie zezwolenia kasa czynna: poniedziałek – piątek 8:00 – 14:00, wtorki 8:00 – 16:00 nr konta: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski 23124035071111000030576535
  • Tryb odwoławczy odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia. Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 21 stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian