Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi.

  • Wydział Wydział Utrzymania Miasta
  • Termin załatwienia do 30 dni
  • Osoba kontaktowa Karolina Lemka
  • Miejsce załatwienia Budynek "D" przy ul. Toruńska 8, pok.3
  • Telefon kontaktowy (052) 387-01-64
  • Miejsce odbioru UM
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek
   2. Załączniki:
   - szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji i podaniem wymiarów umieszczanego urządzenia/obiektu/reklamy, oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prowadzonych robót lub kopia decyzji pozwolenia na budowę albo zgłoszenia do właściwego nadzoru budowlanego, wykaz urządzeń umieszczanych w pasie drogowym z podaniem ich lokalizacji i wymiarów, w przypadku umieszczania więcej niż 1 urządzenia, inne (w razie potrzeby UMiG może żądać dodatkowych dokumentów).
  • Opłaty Wysokość stawek opłat za umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: - Opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury umieszczonej w pasie drogowym w jezdni – 30 zł/m2 - Opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury umieszczonej w pasie drogowym w chodniku – 25 zł/m2 - Opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury umieszczonej w pasie drogowym w poboczu – 20 zł/m2
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi
   Szczegółowe informacje dostępne  w Karcie Usług Nr 3 stanowiącej załącznik
  • Podstawa prawna

   Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 2 pkt. 2, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego i uchwały Nr XIX/132/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 września 2004r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian