Zgłoszenie kupna lub sprzedaży pojazdu opodatkowanego podatkiem od środków transportowych

Zgłoszenie kupna lub sprzedaży pojazdu opodatkowanego podatkiem od środków transportowych.

  • Wydział Wydział Budżetu i Finansów
  • Termin załatwienia na miejscu
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Nadolna
  • Miejsce załatwienia UMiG, pok. 16
  • Telefon kontaktowy (052) 387-01-37
  • Miejsce odbioru UMiG
  • Wymagane dokumenty Deklaracje: DT-1 i DT-1A, stanowiące załącznik
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje dostępne w Karcie Usług nr 1, stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   1) ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.),

   2) § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2015 r.poz. 2025),

   3) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian