Zgłoszenie wyjazdu za granicę i zgłoszenie powrotu

Zgłoszenie wyjazdu za granicę i zgłoszenie powrotu

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich
  • Termin załatwienia W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego
  • Osoba kontaktowa Katarzyna Orzechowska
  • Miejsce załatwienia pok. nr 6, UM
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 16
  • Miejsce odbioru w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty Obywatel, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
   Obywatel, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

   Wymagane dokumenty i wnioski:
   1. Wypełniony i podpisany formularz, odpowiednio „Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP”/ „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy”, zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby;
   2. Dowód osobisty lub paszport .
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Brak, czynność materialno - techniczna
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 7, stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   Szczegóły w Karcie Usług

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian