Zmiana MPZP terenów zabudowy usługowej, składów i magazynów wieś Makowiska – Wypaleniska, gm. Solec Kujawski

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej, składów i magazynów wieś Makowiska – Wypaleniska, gm. Solec Kujawski

1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej, składów i magazynów wieś Makowiska – Wypaleniska, gm. Solec Kujawski (Uchwała Nr X/84/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 października 2015r. wraz z załącznikami)


2.  Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej, składów i magazynów wieś Makowiska – Wypaleniska, gm. Solec Kujawski (na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej, składów i magazynów wieś Makowiska – Wypaleniska, gm. Solec Kujawski (na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) – wersja dostępna


3. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej, składów i magazynów wieś Makowiska – Wypaleniska, gm. Solec Kujawski (na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej, składów i magazynów wieś Makowiska – Wypaleniska, gm. Solec Kujawski (na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) – wersja dostępna


4. Opracowanie ekofizjograficzne do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej, składów i magazynów wieś Makowiska – Wypaleniska, gm. Solec Kujawski (wersja dostępna) –  opracowanie wraz z częścią graficzną


5. Uzgodnienia dotyczące formy, zawartości, stopnia szczegółowości, zakresu merytorycznego oraz źródeł informacji i danych wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydane przez:

a) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (uzgodnienie z 22 lipca 2021r., NNZ.42.1.SK.1.2021),

b) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (uzgodnienie z 02 sierpnia 2021r., WOO.411.191.2021.MD1).

 

Informacje

Rejestr zmian