Zmiana nazwiska lub imienia

Zmiana nazwiska lub imienia

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia do 1 miesiąca w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy
  • Osoba kontaktowa Justyna Żebrowska - Dudek
  • Miejsce załatwienia UM
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 17
  • Miejsce odbioru pok. nr 7 UM w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty 1. wniosek, który powinien zawierać: 1. dane osobowe (imię, nazwisko rodowe, adres zamieszkania, nr PESEL), 2. imię i nazwisko na jakie ma nastąpić zmiana,
   2. dokument tożsamości - do wglądu,
   3. oryginał dowodu wpłaty,
   4. inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska.
  • Opłaty  37 zł – za wydanie decyzji kasa czynna: poniedziałek – piątek 8:00 – 14:00, wtorki 8:00 – 16:00 nr konta: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski 23124035071111000030576535
  • Tryb odwoławczy odwołanie wnosi się do wojewody Kujawsko – Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji stronie. Uwagi:
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 15 stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   Art. 4, 7, 10, 12 ustawy z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska,  w związku z art. 104, 107 § 4, 129 i 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian