Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nr 25 nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, którą stanowi działka ewidencyjna nr 111/8 o powierzchni 0,0517 ha, położona w Solcu Kujawskim przy ul. Łąkowej.

Burmistrz Solca Kujawskiego

  

działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U.2023.344 t.j. ze zm.) informuję, że na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia nr 7 i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, został  wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 28.05.2024r. do dnia 18.06.2024r., wykaz nr 25 nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, którą stanowi działka ewidencyjna nr 111/8 o powierzchni  0,0517 ha, położona w Solcu Kujawskim przy ul. Łąkowej.

PDFwykaz nr 25 dz. 111-8.pdf (78,18KB)

PDFwykaz 24-2024 Łąkowa dz. 111-8 na polepszenie1_dostepnosc.pdf (547,21KB)

SPROSTOWANIE WYKAZU NR 25 BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO
Z DNIA 28 MAJA 2024r.

 

Burmistrz Solca Kujawskiego prostuje treść opublikowanego wykazu Nr 25 z dnia 28.05.2024r., dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr ew. 111/8, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Łąkowej, stanowiącej własność Gminy Solec Kujawski, przeznaczonej
do zbycia, w następujący sposób:

w wykazie w punkcie 1 opis nieruchomości jest:

1. Opis nieruchomości :

Lp.

Położenie

nieruchomości,
ulica

 

Nr działki

Pow. działki
w ha

 

Księga Wieczysta nr

 

Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Cena nieruchomości w zł brutto*

 

 

 

ul. Łąkowa

obręb ewidencyjny
M. Solec Kujawski

[Nr 0001]

 

111/8

 

 

0,0517

 

 

 

BY1B/00168764/5

 

 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

75 678,00 zł

*nie podlega opodatkowaniu

 

w wykazie powinno być:

1. Opis nieruchomości :

Lp.

Położenie

nieruchomości,
ulica

 

Nr działki

Pow. działki
w ha

 

Księga Wieczysta nr

 

Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Cena nieruchomości w zł netto*

 

 

 

ul. Łąkowa

obręb ewidencyjny
M. Solec Kujawski

[Nr 0001]

 

111/8

 

 

0,0517

 

 

 

BY1B/00168764/5

 

 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

75 678,00 zł

*do ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT

 

Pozostała treść opublikowanego wykazu nr 25 z dnia 28 maja 2024r. pozostaje bez zmian.

PDFsprostowanie wykazu nr 25.pdf (51,04KB)
PDFSPROSTOWANIE wykaz 111-8_dostepnosc.pdf (440,96KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego