Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - wydawanie zaświadczeń dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wydział:
Wydział Budżetu i Finansów
Termin załatwienia:
do 7 dn
Osoba kontaktowa:
Monika Nowak, Magdalena Reikowska
Miejsce załatwienia:
UM, pok. 15
Telefon kontaktowy:
52 387 01 10
Miejsce odbioru:
UM, pok. 15
Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek podatnika.
Opłaty:
1) Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub
stwierdzającego stan zaległości wynosi 21 zł – od każdego egzemplarza
2) Opłata skarbowa za pozostałe zaświadczenia wynosi 17 zł.
Opłatę wpłaca na rachunek bankowy Urzędu.
Za każde zaświadczenie opłatę kasuje się osobno
Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub
zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, wnosi się do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza
Solca Kujawskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie należy
złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego - pok. 1
Uwagi:
1) W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie
wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii ogólnej Urzędu lub
na stanowisku prowadzącego sprawę.
Podstawa prawna:
Art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz.U.2022.2651 ze zm.)

Karta Usług - wydawanie zaświadczeń dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

PDFKarta-Usług-Nr-16-księgowość_dostępność.pdf (118,15KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego