Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze- realizacja usługi trenera aktywności fizycznej

Status ogłoszenia o naborze:
Przed terminem składania dokumentów
Numer ogłoszenia:
-
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miejski w Solcu Kujawskim
Wydział:
Urząd Miejski w Solcu Kujawskim
Miejsce pracy:
Hala sportowa i pływalnia OSiR w Solcu Kujawskim
Stanowisko:
Trener aktywności fizycznej
Wymiar etatu:
• zajęcia prowadzone będą 3 razy w tygodniu po 0,45 min. dla każdej z grup przez minimum 3 miesiące w okresie od września do grudnia 2024 r.
Ilość etatów:
-
Data ogłoszenia:
10-06-2024
Termin składania dokumentów:
21-06-2024
Sposób składania dokumentów:
• oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na realizację usługi trenera aktywności fizycznej”, osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
w Solcu Kujawskim, parter, pok. nr 1 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, 86 – 050 Solec Kujawski.
• termin składania ofert do 21 czerwca 2024 roku do godziny 15.00. O zachowaniu terminu wpływu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, parter, pok. nr 1 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, 86 – 050 Solec Kujawski.
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej
oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych
lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• wykształcenie wyższe kierunkowe – wychowanie fizyczne, fizjoterapia,
• posiadanie nieposzlakowanej opinii,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
• posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu, instruktorzy rekreacji ruchowej, rehabilitanci ruchowi, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
-
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
• prowadzenie zajęć aktywności fizycznej dla seniorów powyżej 60 roku życia zgodnie
z „Programem zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim”,
• dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu,
• uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez koordynatora programu,
• prowadzenie wymaganej dokumentacji.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
-
Lista wybranych kandydatów:
-
Uzasadnienie wyboru:
-

BURMISTRZ SOLCA KUJAWSKIEGO

Ogłasza nabór na realizację usługi trenera aktywności fizycznej w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów
w województwie
kujawsko – pomorskim”, w okresie od września do grudnia 2024 roku.

PDFOgłoszenie o naborze- realizacja usługi trenera aktywności fizycznej.pdf (468,24KB)
PDFOgłoszenie o naborze- realizacja usługi trenera aktywności fizycznej_dostępność.pdf (327,94KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego