Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - warunki dokonywania zamiany lokali

Wydział:
Wydział Gospodarki Mieniem
Termin załatwienia:
- na złożony wniosek – co najmniej dwa razy w roku, - na złożone pismo – 30 dni od daty wpływu pisma
Osoba kontaktowa:
Violetta Kiełczewska
Miejsce załatwienia:
UM, pok. 3
Telefon kontaktowy:
52 387 01 63
Miejsce odbioru:
UM, pok. 3
Wymagane dokumenty:
Wniosek o zamianę lokalu, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/204/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec Kujawski, należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (pok. 1) lub w Biurze Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji (pok. 4)

Wniosek do pobrania w UM – pokój nr 1 (kancelaria UM), w Biurze Zasobów Mieszkaniowych
i Windykacji (pok. 4) oraz na stronie internetowej www.bip.soleckujawski.pl
Opłaty:
brak
Tryb odwoławczy:
brak
Uwagi:
1. Zamiany lokali można dokonywać w ramach mieszkaniowego zasobu Gminy lub pomiędzy najemcami lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.
2. Zamiana wymaga zgody wynajmującego i następuje na zgodny wniosek najemców.
3. O zamianę może występować osoba, która ma uregulowane wszystkie należności wynikające z najmu i użytkowania lokalu.
Podstawa prawna:
a) Uchwała Nr XXIII/204/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 5915),
b) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2023.725 t.j.),
c) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.609),
d) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2023.1610 z późn.zm.).

Karta Usług - warunki dokonywania zamiany lokali

PDFkarta usług nr 4 BZMiW_dostępność.pdf (229,54KB)

Wniosek o zamianę lokalu

DOCWNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU - wniosek do karty usług nr 4.doc (44,00KB)

Wyrażenie zgody

PDFWyrażenie zgody_Karta Usług Nr 4_BZMiW_dostępność.pdf (49,12KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego