Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Programy

Programy, Plany opublikowane wcześniej znajdują się w zakładce "Archiwum BIP" - "Strategie, Programy, Plany"
 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2027,

Uchwała Nr XXIII/203/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27.11.2020 r.  w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2027”.

Uchwała Nr XXIX/241/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2027”.
______________

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2032.

______________

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2023 roku

____________

Program Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

_____________

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024.

Mapa – część B do Programu

____________

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2021.

Sprawozdanie z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Solec Kujawski w latach 2020 – 2021.

Uchwała Nr XLVI/345/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki na Zabytkami dla Gminy Solec Kujawski na lata 2022 – 2025.

_____________


Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2020 (+)

______________

Gminnego Programu Rewitalizacji MiG Solec Kujawski na lata 2016 – 2023::

Uchwała Nr XII/99/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023.

– Załącznik do Uchwały Nr XII/99/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim (GPR)

Uchwała Nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego