Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego (WSO)
Termin załatwienia:
niezwłocznie, do 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Osoba kontaktowa:
Kierownik USC Justyna Żebrowska - Dudek
Miejsce załatwienia:
pok. nr 7
Telefon kontaktowy:
52 387-01-17
Miejsce odbioru:
pok. nr 7 UM
Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- dokument tożsamości do wglądu,
- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym u tłumacza przysięgłego,
- osoba, która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
- oryginał dowodu wpłaty.
Opłaty:
- 38 zł – za wydanie zaświadczenia.
nr konta: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski 23124035071111000030576535, dla przelewów z zagranicy: BIC SWIFT: PKOPPLPW PL 23124035071111000030576535
Tryb odwoławczy:
w przypadku odmowy wydani zaświadczenia - wniosek do sądu rejonowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy sporządzenia zaświadczenia.
Uwagi:
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą jest ważne 6 miesięcy od daty jego wydania.
Dokument można uzyskać tylko osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Solcu Kujawskim lub u wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego na terenie kraju oraz za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej za granicą.
Osoba, która ubiega się o wydanie zaświadczenia, przedstawia dokument tożsamości oraz składa kierownikowi urzędu stanu cywilnego zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa za granicą może otrzymać obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa
Podstawa prawna:
art. 83 oraz art. 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. 2023 poz. 1378).

Karta Usług - wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
PDFKarta Usług Nr 11_USC_dostępność.pdf (136,75KB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia
PDFzał. do KU Nr 11_dostępność.pdf (132,47KB)

Klauzula informacyjna
PDFKlauzula informacyjna USC.pdf (150,62KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego