Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług- wydawanie metropolitalnej karty uczniowskiej

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich
Termin załatwienia:
do 5 dni roboczych.
Osoba kontaktowa:
Patrycja Sikora, Justyna Żebrowska-Dudek
Miejsce załatwienia:
pokój nr 7
Telefon kontaktowy:
(52) 387 01 17
Miejsce odbioru:
pokój nr 7
Wymagane dokumenty:
1.Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie ,,Metropolitalnej Karty Uczniowskiej”;
2.Legitymacja szkolna.
MKU uprawnia do korzystania z ulg w biletach sieciowych komunikacji miejskiej prowadzonej przez Miasto Bydgoszcz.
MKU wydawana jest na dany rok szkolny. W przypadku przysługiwania uprawnień na kolejne okresy nauki szkolnej wniosek MKU należy ponawiać.
Warunkiem ubiegania się o MKU jest fakt zamieszkiwania na terenie gminy Solec Kujawski.
Za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia, składa i potwierdza, a także odbiera Kartę rodzic lub opiekun prawny dziecka.
W przypadku osób, które ukończyły 13 rok życia dopuszcza się realizację powyższych czynności bez udziału rodzica lub opiekuna prawnego, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.
Opłaty:
karta jest wydawana bezpłatnie.
Tryb odwoławczy:
brak
Uwagi:
1.Wnioskodawca odbiera MKU osobiście;
2.Aby korzystać z biletu uczniowskiego należy mieć przy sobie Metropolitalną Kartę Uczniowską oraz Bydgoską Kartę Miejską, na której zakodowany jest bilet jak również ważną Legitymację szkolną;
3.Bilety można zakupić w punktach sprzedaży biletów okresowych, przez Internet lub w biletomatach;
4.Bilety kodowane są na Bydgoskiej Karcie Miejskiej;
5.Procedura wydawania Bydgoskiej Karty Miejskiej i wzór wniosku znajduje się na stronie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy;
6.Każdorazową zmianę danych osobowych, w tym miejsca zamieszkania użytkownika karty wnioskodawca, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest zgłosić do Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim w celu uaktualnienia informacji oraz weryfikacji zasadności przyznania MKU na podstawie prawidłowo złożonego wniosku MKU.
Podstawa prawna:
1.Uchwała Nr LXIX/457/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 maja 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Miastu Bydgoszcz dotacji celowej na pokrycie kosztów korzystania przez mieszkańców Gminy Solec Kujawski z niektórych ulg, w środkach publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy;
2.Zarządzenie Nr V/67/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Metropolitalnej Karty Uczniowskiej wydawanej przez Gminę Solec Kujawski;
3.Umowa z dnia 28 czerwca 2023 r. dotycząca udzielenia Miastu Bydgoszcz, dotacji przez Gminę Solec Kujawski na pokrycie kosztów korzystania przez mieszkańców Gminy Solec Kujawski z niektórych ulg, w środkach publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy.

Karta usług- wydawanie metropolitalnej karty uczniowskiej

PDFKarta Usług Nr 23_MKU_dostępność.pdf (188,54KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego