Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wystąpiły po śmierci najemcy

Wydział:
Wydział Gospodarki Mieniem
Termin załatwienia:
- na złożony wniosek – do 30 września każdego roku - na złożone pismo – 30 dni od daty wpływu pisma
Osoba kontaktowa:
Violetta Kiełczewska
Miejsce załatwienia:
UM, pok. 3
Telefon kontaktowy:
52 387 01 63
Miejsce odbioru:
UM, pok. 3
Wymagane dokumenty:
Podstawą do ubiegania się o najem lokalu jest złożenie wniosku o zawarcie umowy najmu,
stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/204/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec Kujawski i jednocześnie spełnienie kryteria dochodowego w wysokości nieprzekraczającej kwoty określonej w ww. uchwale.

Średni miesięczny dochód* na jednego członka gospodarstwa nie przekraczający:
a. 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
b. 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Wniosek wraz z deklaracją o dochodach* do pobrania w UM – pokój nr 1 (kancelaria UM), w Biurze Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji (pok. 3) oraz na stronie internetowej www.bip.soleckujawski.pl

Wniosek wraz z deklaracją o dochodach* należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Solcu
Kujawskim (pok. 1) lub w Biurze Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji (pok. 3)
Opłaty:
brak
Tryb odwoławczy:
brak
Uwagi:
1) Osoby te mogą ubiegać się o najem tego lokalu, jeżeli powierzchnia mieszkalna lokalu przekracza przynajmniej o połowę normy dla członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m2 tej powierzchni, Burmistrz Gminy, po zasięgnięciu opinii komisji mieszkaniowej, może wskazać tej osobie lokal o mniejszej powierzchni.
2) O oddaniu lokalu w najem decyduje Burmistrz Gminy po zasięgnięciu opinii komisji
mieszkaniowej.
3) Wyżej wymienione osoby do czasu zawarcia umowy najmu lub opuszczenia lokalu zobowiązane są do opłacania czynszu i innych należności za korzystanie z lokalu.

Podstawa prawna:
a) Uchwała Nr XXIII/204/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 5915),
b) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2023.725 t.j.),
c) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.609),
d) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1610 z późn.zm.).

Karta Usług - zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wystąpiły po śmierci najemcy

PDFkarta usług nr 5 BZMiW_dostępność.pdf (238,19KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego