Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - potwierdzenie profilu zaufanego

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich
Termin załatwienia:
W chwili złożenia wniosku
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Orzechowska, Monika Nowicka, Justyna Żebrowska-Dudek.
Miejsce załatwienia:
pok. 6 i 7, UM
Telefon kontaktowy:
(52) 387 01 16, (52) 387 01 17, (52) 387 01 35
Miejsce odbioru:
pok. 6 i 7, UM
Wymagane dokumenty:
1. Zarejestrowanie się na stronie profilu zaufanego (pz.gov.pl) spowoduje samoczynne wygenerowanie wniosku. Będzie on widoczny dla urzędnika, który będzie dokonywał czynności w punkcie potwierdzającym;
2. Dowód osobisty lub paszport.
Opłaty:
brak.
Tryb odwoławczy:
brak
Uwagi:
1.Wymagane jest osobiste stawiennictwo osoby ubiegającej się o potwierdzenie profilu zaufanego.

2. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie profilu zaufanego musi mieć
ukończony 13. rok życia oraz nadany nr PESEL.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 57 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1194 ze zm.).

Karta Usług - potwierdzenie profilu zaufanego

PDFKarta Usług Nr 20_RSO_dostępność.pdf (183,63KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego