Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkanców i rejestru PESEL

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich
Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Orzechowska
Miejsce załatwienia:
pok. 6, UM
Telefon kontaktowy:
(52) 387 01 16
Miejsce odbioru:
pok. 6, UM
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia;
2. Dowód osobisty lub paszport;
3. Potwierdzenie dokonania opłaty.
Opłaty:
17 zł. płatne na rachunek urzędu: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski nr 23124035071111000030576535.
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydawane jest postanowienie, na które przysługuje zażalenie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Burmistrza Solca Kujawskiego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Uwagi:
1. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy;
2. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje osobie z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały;
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1191 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2023, poz. 775 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.).

Karta Usług - wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

PDFKarta Usług Nr 12_RSO_dostępność.pdf (196,17KB)
 

Załączniki:

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców.pdf (412,87KB)
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru PESEL.pdf (643,81KB)
PDFPełnomocnictwo2023.pdf (168,72KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego