Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich
Termin załatwienia:
Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Orzechowska
Miejsce załatwienia:
pok. 6, UM
Telefon kontaktowy:
(52) 387 01 16
Miejsce odbioru:
pok. 6, UM
Wymagane dokumenty:
1. Dowód osobisty lub paszport;
2. Wniosek z uzasadnieniem;
3. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, z którego wymeldowanie ma nastąpić;
4. Potwierdzenie wniesienia opłaty.
Opłaty:

1. Opłata w wysokości 10 zł. za wydanie decyzji administracyjnej na wniosek w I instancji (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.);
2. Decyzja wydawana w postępowaniu odwoławczym zwolniona od opłaty skarbowej. (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.)
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski nr 23124035071111000030576535.

Tryb odwoławczy:
od decyzji wydanej przez Burmistrza Solca Kujawskiego stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Solca Kujawskiego.
Uwagi:
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1191 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2023, poz. 775 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.).

Karta Usług - wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
PDFKarta Usług Nr 18_RSO_dostępność.pdf (196,33KB)
 

Wniosek
PDFWniosek.pdf (445,99KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego