Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Usług - zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich
Termin załatwienia:
Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej - nie później niż w ciągu miesiąca
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Orzechowska
Miejsce załatwienia:
pok. 6, UM
Telefon kontaktowy:
(52) 387 01 16
Miejsce odbioru:
pok. 6, UM
Wymagane dokumenty:
1. Dowód osobisty lub paszport;
2. Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, z którego wynika dlaczego wnioskodawca nie mógł zameldować się w drodze czynności materialno-technicznej;
3. Do wglądu, jeśli osoba jest w posiadaniu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić;
4. Potwierdzenie wniesienia opłaty;
5. Wypełniony i podpisany druk odpowiednio „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
Opłaty:
1. Opłata w wysokości 10 zł. za wydanie decyzji administracyjnej na wniosek w I instancji (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.);
2. Decyzja wydawana w postępowaniu odwoławczym zwolniona od opłaty skarbowej. (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.);
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski nr 23124035071111000030576535.
3. 17 zł. za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy, które wydaje się na wniosek. Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski nr 23124035071111000030576535.
Tryb odwoławczy:
od decyzji wydanej przez Burmistrza Solca Kujawskiego stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Solca Kujawskiego.
Uwagi:
Brak.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1191 ze zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2070);
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2023, poz. 775 ze zm.);
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.).

Karta Usług - zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

PDFKarta Usług Nr 10_RSO_dostępność.pdf (198,52KB)
 

Załączniki:

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia.pdf (412,87KB)
PDFZgłoszenie pobytu stałego.pdf (186,14KB)
PDFZgłoszenie pobytu czasowego.pdf (208,78KB)
PDFPełnomocnictwo2023.pdf (168,72KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego