Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieczystości ciekłe

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

            Informujemy, że na terenie Gminy Solec Kujawski trwają kontrole właścicieli nieruchomości, którzy posiadają zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, dotyczące realizacji obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa lata, na podstawie art. 6 ust. 5a i ust 5aa  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r., poz. 399 t.j.).

            Kontrole polegają na wezwaniu właścicieli nieruchomości do Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim w celu okazania umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Solec Kujawski a także dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za wykonanie usługi (rachunki lub faktury, na których wskazany będzie adres nieruchomości i ilość odebranych nieczystości ciekłych). Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych.

               Kontrole przeprowadzane są przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim.

          Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny zawrzeć takie umowy niezwłocznie.

            Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec Kujawskim nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia zbiorników, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Natomiast nieczystości ciekłe z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

            Wywozu nieczystości ciekłych należy dokonywać wyłącznie za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie Burmistrza Solca Kujawskiego na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Solec Kujawski.

 

PDFEwidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekły-10.pdf (109,46KB)

PDFKarta usług nr 7 zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni-4.pdf (290,12KB)

PDFZgłoszenie do karty usług nr 7 - przydomowa oczyszczalnia ścieków-4.pdf (517,34KB)
 


 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego