Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Azbest

INFORMACJA

W 2024 roku w budżecie Gminy Solec Kujawski zaplanowano środki finansowe na transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w wysokości 20.000,00 zł.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się mieszkańców, którzy na terenach swoich nieruchomości składują wyroby zawierające azbest (zdemontowane płyty azbestowe, rury cementowo-azbestowe).

W celu ustalenia ilości zdemontowanych i składowanych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest i ich rodzaju prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go w terminie do 31 maja 2024 roku:

1.   za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj.: portalu ePUAP: gov.pl; skrzynki e-mail: solec@soleckujawski.pl;

2.   za pośrednictwem operatora publicznego oraz w Urzędzie Miejskim przy 23 Stycznia 7 w Solcu Kujawskim.

Złożenie formularza do tut. organu nie jest jednoznaczne ze sfinansowaniem odbioru, transportu i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z Państwa nieruchomości.

DOCXFormularz zgłoszeniowy 2024.docx (24,97KB)
 

 

PDFProgram usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2032 Uchwała Nr XXXVI-314-17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku.pdf (4,38MB)

PDFInformacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2032″.pdf (233,49KB)
 

PDFUchwała Nr XXXI-271-13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec Kujawska.pdf (725,97KB)

PDFProgramu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec Kujawski na lata 2011 – 2032.pdf (2,19MB)
 

PDFObowiązki właścicieli zarządców i użytkowników miejsc w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest.pdf (120,93KB)
 

PDFZałącznik Nr 1 – informacja o wyrobach zawierających azbest – wzór.pdf (36,07KB)
PDFZałącznik Nr 2 – ocena stanu wyrobów zawierających azbest – wzór.pdf (100,74KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego