Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka wodna

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawski (dalej jako spółka) zawiadamia, że w dniu 19.04.2024 r. otrzymał informację od PPIS w Bydgoszczy, iż w pobranej próbce do badań jakości wody (pobór w dniu 17.04.2024 r.) stwierdzono:

  • obecność i liczbę bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100 ml próbki wody pobranej z punktu: "SUW w m. Rudy - woda podawana do sieci".

Mając na uwadze powyższe, spółka w dniu 19.04.2024 r. przystąpiła do następujących działań naprawczych, tj:

  • intensywnego płukania odcinka sieci i instalacji wodociągowej w rejonie przekroczeń;
  • przeprowadzenia ponownych badań wody w zakresie wskaźnika, który został przekroczony (pobór przez Anchem z Brodnicy w dniu 22.04.2024r.) z punktu: "SUW w m. Rudy - woda podawana do sieci".

Zaznaczamy, iż o dalszych pracach związanych z wyeliminowaniem problemu przekroczenia ponadnormatywnego spółka będzie na bieżąco informować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

------------------------------------------------------------

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawski (dalej jako spółka) zawiadamia, że w dniu 18.10.2023r. otrzymał informację od PPIS w Bydgoszczy, iż w pobranej próbce do badań jakości wody (pobór w dniu 26.09.2023r.) stwierdzono:

  • zwiększoną zawartość manganu w ilości 60 µg/l próbki wody pobranej z punktu: "Autos - kran w łazience - ul. Unii Europejskiej 2B".
  • zwiększoną zawartość ołowiu w ilości 14,8 µg/l próbki wody pobranej z punktu: "Autos - kran w łazience - ul. Unii Europejskiej 2B".

Mając na uwadze powyższe, spółka w dniu 18.10.2023r. przystąpiła do następujących działań naprawczych, tj:

  • intensywnego płukania odcinka sieci i instalacji wodociągowej w rejonie przekroczeń;
  • przeprowadzenia ponownych badań wody w zakresie wskaźników, które zostały przekroczone (pobór przez Anchem z Brodnicy w dniu 19.10.2023r.) z punktu: "Autos - kran w łazience - ul. Unii Europejskiej 2B".

W dniu 24.10.2023r. spółka otrzymała informację telefoniczną od Laboratorium "Anchem" z Brodnicy, że w pobranej próbce do badań jakości wody (pobór w dniu 19.10.2023r.) stwierdzono:

  • zawartość manganu w ilości <10 µg/l próbki wody pobranej z punktu: "Autos - kran w łazience - ul. Unii Europejskiej 2B".

Zaznaczamy, iż o dalszych pracach związanych z wyeliminowaniem problemu przekroczenia ponadnormatywnego spółka będzie na bieżąco informować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

 

PDFRegulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski. Uchwała Nr XLI-323-22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18.02.2022 r.pdf (2,32MB)

PDFUchwała Nr XXIII-206-20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025.pdf (767,93KB)

 


Informacje opublikowane przed 1.09.2023 r. znajdują się w zakładce "Archiwum BIP" - "Gospodarka wodna"

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego